Biržių rėžimas

LR įstatymai numato, kad miškai turi būti tvarkomi, naudojami ir atkuriami pagal individualius miškotvarkos projektus. Tai specialusis teritorijų planavimo dokumentas, pagal kurį organizuojamas miškų ūkis ir atliekami visi miškų atkūrimo, naudojimo ir miško žemių tvarkymo darbai.
Miško savininkams, kurių miško valdos plotas neviršija 3 ha, pagal supaprastintą tvarką, ūkininkauti miško valdoje galima ir nerengiant miškotvarkos projekto. Tokiu atveju, reikalingi šie dokumentai:

Miško projekto kaina:

1. Biržės atrėžimo brėžinys 1:10 000;

2. Taškavimo lapas;

3. Želdinimo projektas;

4 Įvertinimo aktas.
Miškotvarkos projektus gali rengti tik specialistai, turintys atitinkamus kvalifikacijos atestatus bei aukštąjį miškininkystės išsilavinimą.
Projekto galiojimo trukmė – 10 metų, jei miško valda didesnė nei 10 ha arba 20 metų, jei miško valda iki 10 ha ir esant miško savininko prašymui. Projektas gali būti rengiamas vienai miško valdai ar jų grupei.

PRELIMINARŪS DARBŲ ĮKAINIAI
Individualaus miškotvarkos projekto kaina priklauso nuo to, kurioje vietovėje  yra miškas, valdos dydžio, ar reikia tikslinti jo taksacinius duomenis (rūšinę sudėtį, amžių, skalsumą ir kt.), ar projektas bus rengiamas naudojantis galiojančios miškų inventorizacijos medžiaga. Miškotvarkos projekto parengimas, priklausomai nuo valdos dydžio, užtrunka apie mėnesį.
Mes parengiame ir nustatyta tvarka suderiname bei patvirtiname vidinės miškotvarkos projektą tokiomis kainomis:

Atvykimas iki valdos: pagal susitarimą.

Projektų rengimo kaina nuo 250eurų; papildomai 1 ha -50 eur.

10 ha ir daugiau – pagal susitarimą;
Už valdos apžiūrėjimą (preliminarią inventorizaciją) iki 5 ha - 100€.