Biržių rėžimas

 

 

 

 

 

 

Misko supirkimas

 

 

 

 

 

 

 

Biržių rėžimas - kirstinų medžių arba kertamo miško ploto pažymėjimas ir įstatymais nustatytų dokumentų paruošimas.

Darbų sudėtis priklauso nuo kirtimo rūšies ir nuo to, ar yra galiojantis miško valdos individualus miškotvarkos projektas. Biržės gali būti atrėžiamos ir nesant miškotvarkos projekto, jeigu miško valda yra nedidesnė nei 3 ha. Biržių atrėžimo tvarka aprašyta “Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklėse” (patvirtinta 2004 m. lapkričio 10 d. AM įsakymu Nr. D1-577).

PRELIMINARŪS DARBŲ ĮKAINIAI

  • Atvykimas iki valdos: sutartinis.
  • Ribinių linijų pažymėjimas miške: 0,15-0,20 €/m (0,5-0,7 Lt)(esant orientyrams).
  • Ribinių linijų pažymėjimas miške: 0,29 €/m (1,0 Lt) (kai yra tik riboženkliai).
  • Pagrindinio naudojimo biržių atrėžimas pagal miškotvarkos projektą: 43,40 €/ha (150 Lt).
  • Be miškotvarkos projekto: 57,92 €/ha (200 Lt).
  • Ištisinis matavimas: 0,29 €/1m3(1 Lt).
  • Valksmų ženklinimas: 14,50 €/ha (50 Lt).